<strong>Harry van Hugten</strong>
Harry van HugtenTandarts
De tandarts onderzoekt en stelt diagnoses. Vervolgens stelt de tandarts een behandelplan op en behandelt de tandarts gebitten, met als doel de mondgezondheid te waarborgen.

BIG-geregistreerd - het team

<strong>Naïma Ahabri</strong>
Naïma AhabriMondhygiëniste
De mondhygiënist reinigt gebitten met als doel: preventie (tandsteen verwijderen) en bestrijding van tandbederf (gaatjes vullen) en aandoeningen.

Kwaliteit van het team

Het toepassen van de nieuwste technieken is alleen mogelijk als het team van onze praktijk op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van tandheelkunde. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volgen wij met regelmaat cursussen. Daarnaast staat de tandarts ingeschreven bij het BIG-register en bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De kwaliteit van de tandheelkunde wordt periodiek gecontroleerd door middel van enquêtes onder patiënten.