Tarieven tandheelkunde

Voorkomen blijft altijd beter dan genezen, u kunt de meeste problemen voorkomen door tijdige periodieke controle en een juiste voorlichting over mondhygiëne. Tandartspraktijk H.M.M. van Hugten streeft naar het leveren van kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige behandelingen tegen een transparant en betaalbaar tarief.

Uw tandartsrekening bestaat uit verschillende onderdelen van de behandeling, welke worden onderscheiden door middel van een code. Deze codes zijn vaak onduidelijk en roepen veel vragen op, daarom kunt u hieronder de codes bekijken met de daaraan gekoppelde omschrijvingen en tarieven, deze worden jaarlijks aangepast door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Als u vragen heeft over uw factuur of de tarieven, neem dan gerust contact met ons op!

Declareren bij de zorgverzekeraar

Wij werken met het overgrote deel van de zorgverzekeraars samen waardoor u de kosten eenvoudig kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Na de behandeling ontvangt u van ons een transparante factuur, welke u direct in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Ontvangt u liever een indicatie van de kosten alvorens de behandeling? Dat kan, wij maken graag een vrijblijvende begroting voor u!

Indien uw verzekering de kosten voor tandheelkunde niet dekt ontvangt u van ons een factuur, welke u per bankbetaling of contact kunt voldoen. Wij begrijpen dat de kosten voor tandheelkunde hoger kunnen uitvallen dan verwacht, in overleg is gespreid betalen mogelijk (afhankelijk van uw situatie).

Hieronder vindt u de maximale tarieven die tandartsen bij een bepaalde prestatie mogen opleggen, deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tarieven hier ook downloaden als PDF. Vaak blijkt dat deze codes geen duidelijk beeld geven van de verwachte kosten van een tandheelkundige behandeling, hiervoor hebben wij een aantal begrotingen gemaakt die u een indicatie geven van de kosten die u kunt verwachten bij de meest voorkomende behandelingen, klik hier om de begrotingen te bekijken.

Code Omschrijving Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,45
A15 Oppervlakte verdoving € 6,99
A20 Behandeling onder algehele narcose Kostprijs
Code Omschrijving Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,89
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,89
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,57
Code Omschrijving Tarief
A. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 20,44
C13 Probleemgericht consult € 20,44
B.  Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
 C22  Schriftelijke medische anamnese  € 20,44
 C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan  € 96,81
 C29  Studiemodellen t.b.v. behandelplan  € 26,89
 C65  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak  € 53,79
C. Toeslagen en diversen 
 C80  Mondzorg aan huis  € 16,14
 C84  Voorbereiding behandeling onder algehele narcose  € 43,03
 C85  Weekendbehandeling  € 20,44
 C86  Avondbehandeling  € 20,44
 C87  Nachtbehandeling  € 20,44
Code Omschrijving Tarief
 A.  Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
 E01  Wortelkanaalbehandeling consult  € 20,44
 E02  Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult  € 37,65
 E03  Consult na tandheelkundig ongeval  € 29,58
B.  Wortelkanaalbehandeling  
 E04  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten  € 45,18
 E13  Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal  € 96,81
 E14  Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen  € 139,84
 E16  Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen  € 182,87
 E17  Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen  € 225,90
 E19  Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting  € 16,14
 E31  Snij-/ hoektand  € 107,57
 E32  Premolaar  € 150,60
 E33  Molaar  € 193,63
 E34  Aanbrengen retrograde vulling  € 21,51
 E36  Het trekken van een element met re-implantatie  € 75,30
 E37  Kijkoperatie  € 64,54
 E40  Directe pulpa-overkapping  € 26,89
 E42  Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval  € 10,76
 E43  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval  € 21,51
 E44  Verwijderen spalk  € 5,38
 E45  Aanbrengen rubberdam  € 10,76
 E51  Verwijderen van kroon of brug  € 32,27
 E52  Moeilijke wortelkanaalopening  € 26,89
 E53  Verwijderen van wortelstift  € 37,65
 E54  Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal  € 26,89
 E55  Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal  € 26,89
 E56  Voortgezette behandeling met iatrogene schade  € 36,65
 E57  Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie  € 26,89
 E60  Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel  € 43,03
 E61  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting  € 75,30
 E62  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting  € 48,41
 E63  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)  € 40,34
 E64  Afsluiting van open wortelpunt  € 43,03
 E66  Wortelkanaalbehandeling van melkelement  € 43,03
 E77  Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal  € 53,79
 E78  Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal  € 26,89
 E85  Elektronische lengtebepaling  € 13,45
 E86  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  € 72,61
 E87  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling  € 53,79
 E90  Inwendig bleken, eerste zitting  € 43,03
 E95  Inwendig bleken, elke volgende zitting  € 16,14
 E97  Uitwendig bleken per kaak  € 67,23
 E98  Materialen voor thuisbleken  Kostprijs
Code Omschrijving Tarief
 G01  Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)  € 132,12
 G02  Spieractiviteitsmeting en registratie  € 84,56
 G03  Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling  € 58,13
 G10  Niet-standaard beetregistratie  € 79,27
 G11  Scharnierasbepaling  € 79,27
 G12  Centrale relatiebepaling  € 73,99
 G13  Protrale/laterale bepalingen  € 52,85
 G14  Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie  € 475,64
 G15  Voor het behouden van beethoogte  € 26,42
 G16  Therapeutische positiebepaling  € 26,42
 G20  Beetregistratie intra-oraal  € 52,85
 G33  Aanbrengen front/hoektandgeleiding  € 52,85
 G61  Instructie spieroefeningen  € 52,85
 G62  Occlusale spalk  € 142,69
 G63  Repositiespalk  € 211,40
 G64  Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties  € 26,42
 G65  Indirect planmatig inslijpen  € 290,67
 G66  Biofeedbacktherapie  € 47,56
 G67  Behandeling triggerpoint  € 58,13
 G69  Opbeetplaat  € 58,13
 G71  Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)  € 264,25
 G72  Controlebezoek MRA  € 26,42
 G73  Reparatie MRA met afdruk  € 42,28
Code Omschrijving Tarief
 H11  Trekken tand of kies  € 39,64
 H16  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant  € 29,60
 H21  Kosten hechtmateriaal  € 5,70
 H26  Hechten weke delen  € 58,13
 H35  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap  € 63,42
 H40  Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak  € 47,56
 H41  Verwijderen van het lipbandje of tongriempje  € 31,71
 H42  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting  € 63,42
 H43  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting  € 84,56
 H44  Primaire antrumsluiting  € 58,13
 H50  Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling  € 52,85
 H55  Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling  € 15,85
 H59  Behandeling kaakbreuk, per kaak  € 73,99
 H60  Marsupialisatie  € 73,99
 H65  Primaire sluiting  € 142,69
 H70  Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak  € 73,99
 H75  Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak  € 142,69
 H80  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak  € 100,41
 H85  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak  € 169,12
 H90  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B  € 52,85
Code Omschrijving Tarief
 J01  Initieel onderzoek implantologie  € 58,46
 J02  Verlengd onderzoek implantologie  € 89,95
 J03  Proefopstelling  € 121,43
 J05  Implantaatpositionering op grond van CT-scan  € 40,48
 J06  Vrijleggen foramen mentale  € 26,98
 J07  Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik  Kostprijs
 J08  Aanbrengen botvervangers in extractie wond  € 17,99
 J09  Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft  € 215,87
 J10  Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting  € 134,92
 J11  Prepareren donorplaats  € 121,43
 J12  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  € 130,42
 J13  Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting  € 62,96
 J15  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  € 76,45
 J16  Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft  € 76,45
 J17  Aanvullende ophoging bodem bijholte  € 116,93
 J18  Ophoging bodem bijholte orthograad  € 53,97
 J19  Toeslag esthetische zone  € 58,46
 J20  Plaatsen eerste implantaat, per kaak  € 205,53
 J21  Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond  € 73,76
 J22  Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond  € 103,44
 J23  Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)  € 67,46
 J24  Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond  € 22,49
 J25  Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond  € 40,48
 J26  Moeizaam verwijderen implantaat  € 148,41
 J27  Vervangen implantaat  € 205,53
 J30  Bindweefseltransplantaat, eerste  € 94,44
 J31  Volgende bindweefseltransplantaat  € 44,97
 J32  Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef  € 103,44
 J40  Twee magneten/drukknoppen  € 139,42
 J41  Elke volgende magneet, drukknop  € 31,48
 J42  Staaf tussen twee implantaten  € 184,39
 J43  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak  € 58,46
 J44  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon  € 22,49
J50  Boven- en onder klikgebit  € 463,22
 J51  Onder-klikgebit  € 301,32
 J52  Boven-klikgebit  € 301,32
 J53  Omvorming klikgebit  € 89,95
 J54  Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten  € 116,93
 J55  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  € 134,92
 J56  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten  € 157,40
 J57  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten  € 76,45
 J58  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten  € 98,94
 J59  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten  € 121,43
 J60  Specifiek consult nazorg implantologie  € 49,47
 J61  Uitgebreid consult nazorg implantologie  € 80,95
 J70  Opvullen zonder staafdemontage  € 125,92
 J71  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten  € 157,40
 J72  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten  € 179,89
 J73  Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten  € 202,38
 J74  Reparatie zonder staafdemontage  € 49,47
 J75  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten  € 94,44
 J76  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten  € 116,93
 J77  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten  € 139,42
 J97  Overheadkosten implantaten  € 165,49
 J98  Overheadkosten pre-implantologische chirurgie  € 93,66
Code Omschrijving Tarief
 M01  Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten  € 11,85
 M02  Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten  € 11,85
 M03  Gebitsreiniging, per 5 minuten  € 11,85
 M05  Beslijpen en/of behandelen melkelement  € 23,78
 M10  Fluoridebehandeling, methode I  € 26,42
 M20  Fluoridebehandeling, methode II  € 21,14
 M32  Eenvoudig bacteriologisch onderzoek  € 15,85
 M61  Mondbeschermer  € 23,78
Code Omschrijving Tarief
 P01  Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw  € 36,99
 P02  Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw  € 79,27
 P03  Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw  € 52,85
 P04  Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw  € 79,27
 P06  Tissue conditioning volledig kunstgebit  € 36,99
 P07  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk  € 15,85
 P08  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk  € 42,28
 P10  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen  € 79,27
 P14  Individuele afdruk met randopbouw  € 58,13
 P15  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen  € 158,55
 P16  Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  € 58,13
 P17  Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  € 52,85
 P18  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  € 15,85
 P21  Volledig kunstgebit bovenkaak  € 158,55
 P25  Volledig kunstgebit onderkaak  € 211,40
 P27  Reoccluderen  € 52,85
 P28  Naregistratie en remounten  € 52,85
 P29  Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit  € 42,28
 P30  Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  € 343,52
 P31  Wortelkap met stift  € 132,12
 P32  Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls  € 79,27
 P33  Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling  € 52,85
 P34  Frame kunstgebit, 1-4 elementen  € 216,68
 P35  Frame kunstgebit, 5-13 elementen  € 295,96
 P36  Individuele afdruk zonder randopbouw  € 26,42
 P37  Frontopstelling in aparte zitting  € 31,71
 P38  Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur  € 58,13
 P39  Toeslag voor bepaling neutrale zone  € 79,27
 P40  Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element  € 13,21
 P41  Toeslag voor relinen van alginaatafdruk  € 26,42
 P42  Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling  € 26,42
 P43  Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen  € 31,71
 P45  Noodkunstgebit  € 105,70
 P51  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw  € 36,99
 P52  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw  € 79,27
 P53  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw  € 52,85
 P54  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw  € 79,27
 P56  Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit  € 36,99
 P57  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk  € 15,85
 P58  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk  € 42,28
 P60  Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit  € 31,71
 P65  Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  € 26,42
 P70  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage  € 147,98
 P78  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk  € 42,28
 P79  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk  € 42,28
Code Omschrijving Tarief
 R08  Eenvlaks composiet inlay  € 63,42
 R09  Tweevlaks composiet inlay  € 121,55
 R10  Drievlaks composiet inlay  € 158,55
 R11  Eenvlaksinlay  € 95,43
 R12  Tweevlaksinlay  € 147,98
 R13  Drievlaksinlay  € 211,40
 R14  Toeslag voor aangegoten pin, per pin  € 26,42
 R24  Kroon  € 232,54
 R28  Endokroon, indirect vervaardigd  € 63,42
 R29  Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening  € 52,85
 R31  Opbouw plastisch materiaal  € 52,85
 R32  Gegoten opbouw, indirecte methode  € 52,85
 R33  Gegoten opbouw, directe methode  € 105,70
 R40  Eerste brugtussendeel  € 158,55
 R45  Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel  € 79,27
 R46  Brugverankering, per anker  € 52,85
 R49  Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen  € 132,12
 R50  Metalen fixatiekap met afdruk  € 26,42
 R55  Gipsslot met extra afdruk  € 26,42
 R60  Plakbrug zonder preparatie  € 105,70
 R61  Plakbrug met preparatie  € 158,55
 R65  Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel  € 36,99
 R66  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee  € 21,14
 R70  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker  € 58,13
 R71  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond  € 58,13
 R72  Vernieuwen schildje van plastisch materiaal  € 31,71
 R73  Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje  € 21,14
 R74  Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties  € 21,14
 R75  Opnieuw vastzetten plakbrug  € 52,85
 R76  Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon  € 26,42
 R77  Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element  € 26,42
 R78  Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie  € 63,42
 R79  Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie  € 105,70
 R80  Temporaire, eerste voorziening  € 26,42
 R85  Temporaire, volgende voorziening  € 10,57
 R90  Gedeeltelijk voltooid werk  Afhankelijk van het stadium
Code Omschrijving Tarief
 T11  Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus  € 140,05
 T12  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus  € 153,26
 T21  Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element  € 28,54
 T22  Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element  € 21,14
 T31  Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling  € 81,92
 T32  Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling  € 95,13
 T33  Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling  € 42,28
 T51  Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 73,99
 T52  Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 55,49
 T53  Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 106,76
 T54  Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 80,33
 T55  Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 142,16
 T56  Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 106,76
 T60  Evaluatie-onderzoek met pocketstatus  € 140,05
 T61  Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus  € 153,26
 T70  Flapoperatie tussen 2 elementen  € 171,76
 T71  Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)  € 264,25
 T72  Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)  € 317,10
 T73  Directe post-operatieve zorg, kort  € 52,85
 T74  Directe post-operatieve zorg, uitgebreid  € 142,16
 T75  Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus  € 137,41
 T76  Tuber- of retromolaarplastiek  € 66,06
 T80  Tandvleestransplantaat  € 113,63
 T81  Tuber- of retromolaarplastiek  € 92,49
 T82  Tandvleescorrectie, per element  € 50,21
 T83  Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)  € 132,12
 T84  Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)  € 317,10
 T85  Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element  € 105,70
 T86  Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 171,76
 T87  Kroonverlenging per element  € 171,76
 T88  Kroonverlenging per sextant  € 317,10
 T89  Directe post-operatieve zorg, kort  € 52,85
 T90  Directe postoperatieve zorg, uitgebreid  € 142,16
 T91  Pocketregistratie  € 31,71
 T92  Parodontiumregistratie  € 63,42
 T93  Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling  € 36,99
 T94  Behandeling tandvleesabces  € 71,35
 T95  (Draad)Spalk  € 21,14
 T96  Uitgebreide voedingsanalyse  € 52,85
Code Omschrijving Tarief
 V15  Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal  € 63,42
 V30  Fissuurlak, eerste element  € 23,78
 V35  Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting  € 13,21
 V40  Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament  € 5,28
 V50  Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje  € 10,57
 V70  Parapulpaire stift  € 10,57
 V71  Éénvlaksvulling amalgaam  € 22,20
 V72  Tweevlaksvulling amalgaam  € 35,41
 V73  Drievlaksvulling amalgaam  € 45,98
 V74  Meervlaksvulling amalgaam  € 64,48
 V80  Wortelkanaalstift  € 18,50
 V81  Éénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer  € 32,77
 V82  Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer  € 45,98
 V83  Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer  € 56,55
 V84  Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer  € 75,05
 V85  Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element  € 7,93
 V91  Éénvlaksvulling composiet  € 42,28
 V92  Tweevlaksvulling composiet  € 55,49
 V93  Drievlaksvulling composiet  € 66,06
 V94  Meervlaksvulling composiet  € 84,56
Code Omschrijving Tarief
 X10  Kleine röntgenfoto  € 14,80
 X21  Kaakoverzichtsfoto  € 63,42
 X22  Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak  € 63,42
 X24  Schedelfoto  € 28,54
 X25  Maken meerdimensionale kaakfoto  € 126,84
 X26  Beoordelen meerdimensionale kaakfoto  € 52,85
Code Omschrijving Tarief
 Z10  Abonnement categorie A per maand  € 6,87
 Z20  Abonnement categorie B per maand  € 10,57
 Z30  Abonnement categorie C per maand  € 14,27
 Z40  Abonnement categorie D per maand  € 17,44
 Z50  Abonnement categorie E per maand  € 21,14
 Z60  Abonnement categorie F per maand  € 5,81